Wat is Reiki

 

Reiki Centrum: Body Mind Spirit

Project van vzw SCSG

Wat is Reiki

 

Het woord Reiki betekent ‘universele levensenergie’.

De kracht, die in alle dingen in de schepping werkzaam is en leeft.

Het woord Reiki bestaat uit twee delen: Rei = het universele, onbegrensde aspect van de energie. Ki is een deel van de Rei, het is de vitale levenskracht die door al het levende stroomt

 

Uitleg

Reeds duizenden jaren bestaan er heelmethoden die die hun oorsprong hebben in het overdragen van een alles doordringende universele levensenergie.

Een energie, waar we van uitgaan, die al het leven in het universum voortbrengt en ook in stand houdt.

Deze kennis werd beschermd en bewaard en maar weinig mensen hadden toegang tot deze kennis. Vooral de priesters of geestelijke leiders van een volk bezaten deze en gaven deze kennis mondeling door aan hun leerlingen.

Ook de kennis over Reiki schijnt lange tijd verloren te zijn gegaan. Eind 19de eeuw herontdekte Dr. Mikao Usui in 2500 jaar oude Sanskriet -sutra’s de sleutels, die leidde tot een heropleving van deze duizenden jaren oude traditie van natuurlijk genezen.

Ki kent nog andere benamingen in andere culturen: Chi, Prana, Licht, Ka, Orgon, Oki, Jesod…………enz…….

Deze energie werd op verschillende manieren gebruikt en de theorieën rond deze energie liggen ver uit elkaar. Ook de basisvoorwaarden om met deze energie te werken waren heel verschillend. Moest je bij de ene cultuur moeilijke oefeningen doen om de energie te ontvangen en te gebruiken, in andere culturen moest men veel ontberingen ondergaan, alvorens toegang te krijgen tot deze energie.

Email: info@reikicentrum-bodymindspirit.be GSM: 0497/57.99.92

Copyright © 2001 Reiki Centrum: Body, Mind & Spirit. Alle rechten voorbehouden