Wat doen met Reiki

 

Reiki Centrum: Body Mind Spirit

Project van vzw SCSG

Wat kunnen we doen met Reiki

 

Om te beginnen, begrijpen dat Reiki in haar werking altijd totaal is. Het bereikt alle niveaus van het bestaan. Reiki streeft ernaar om de mens in zijn totaliteit, met al zijn aspecten in evenwicht (harmonie) te brengen.

 

De Reiki-energie vindt zelf haar weg naar de plaatsen die behandeling nodig hebben.

 

De Reiki-energie weet wat de ontvanger van Reiki nodig heeft, hoe en waar hij het nodig heeft. Of wij nu zelf die ontvanger zijn of diegene aan wie wij de behandeling geven. De Reiki-energie gaat altijd naar de oorzaak van de disharmonie.

 

Door veel mensen wordt Reiki ervaren als liefde. En liefde is altijd een kracht die verenigt, die tot een steeds grotere totaliteit wil brengen, tot aan een totaal één-zijn. Het eigenlijke doel van de mens is tot deze toestand van éénheid te komen en van hieruit te leven.

 

Reiki kan ons dus helpen tot deze totaliteit of heel-zijn terug te keren.

 

De Reiki-behandeling is het zuivere gebruik van universele energie in neutrale, maar geconcentreerde vorm.

 

Reiki wordt door mensen van vele religies, van meest uiteenlopende denkrichtingen en wereldbeschouwingen met het zelfde resultaat gebruikt.

Email: info@reikicentrum-bodymindspirit.be GSM: 0497/57.99.92

Copyright © 2001 Reiki Centrum: Body, Mind & Spirit. Alle rechten voorbehouden