Reiki Master kiezen

 

Reiki Centrum: Body Mind Spirit

Project van vzw SCSG

Kiezen van een Reiki-Master.

 

Meestal kies je jou Reiki-Master op aanraden van andere spirituele vrienden. Dit is meestal een betrouwbare manier, maar je vrienden kunnen andere behoeften, overtuigingen hebben.

 

Het kan ook, dat je door je eigen levensloop, op de juiste tijd en plaats, met de juiste persoon in contact wordt gebracht. Zoals vaak het geval is bij spirituele wegen, gebeurt het dat wanneer je belangstelling hebt voor Reiki, je dit soort “toevalligheden” vaker tegenkomt.

 

Maak gebruik van je intuïtie. Aarzel je in je keuze, maak dan vrijblijvend een afspraak met een Reiki-Master, of bezoek open kennismaking avonden van Reiki bij verschillende groepen. Stel je vragen en laat je niet overhalen tot inschrijven als je je er niet voor honderd procent goed bij voelt.

 

De levensovertuiging van de Reiki-Master kan bepalend zijn voor de vertrouwensband die ontstaat, dus zijn haar/zijn antwoorden heel belangrijk voor je. Je moet je vanaf het eerste contact op je gemak en goed voelen.

 

Het kan wel verstandig zijn om iemand uit te zoeken die de nodige levenservaring heeft. Er zijn ook al Reiki-Master van 19 jaar. Zij kunnen de technieken om iemand af te stemmen op de Reiki energie beheersen, maar je kunt je afvragen of iemand van deze leeftijd voldoende geestelijke bagage heeft om je een aantal jaren te begeleiden op je spirituele weg

Lees over Reiki en de verschillen in benadering en laat je deze uitleggen in je gesprek met een Reiki-Master.

 

Het volgende overzicht kan hierbij een leidraad zijn:

  • Is het een individuele of een groepscursus?
  • Is de cursus over meerdere dagdelen verspreid of krijg je alles in één keer over je heen?
  • Is er nazorg? Zo ja, hoe vaak, en onder welke condities?
  • Wordt er rekening gehouden met je speciale interesse, wordt de cursus desnoods aangepast aan je eigen wensen?
  • Wat kost de cursus? Als de prijs te hoog is voor je, valt er misschien te onderhandelen over de prijs? Is er een andere energieruil mogelijk?
  • Is er een cursusboek waarin je alles nog eens na kunt lezen?
  • Is het mogelijk, als onderdeel van de kennismaking, een Reiki behandeling te krijgen? Zo ja, moet daar apart voor betaald worden?

 

Probeer ook een gevoel te krijgen of de leraar ook 'Reiki leeft'. Dit zal door de telefoon niet altijd makkelijk zijn, maar misschien lukt het als jullie elkaar ontmoeten. Reiki is immers méér dan energie doorgeven, voor de hogere graden wordt het een manier van leven. Het is een houding waarbij de beoefenaar streeft naar harmonie met zijn omgeving, en daarbij past een harmonieuze levenswijze.

 

Mijn visie hierover is: laat je intuïtie en gevoel bepalend zijn, wees bewust van je keuze en sta dan achter je keuze. Als achteraf blijkt dat je niet de juiste keuze hebt gemaakt, ga er dan van uit, dat deze ervaring nodig was. Eén van de vele lessen uit je leven. Het is jammer, maar blijf er niet te lang bij stil staan en zoek je een andere Reiki-Master, als je besloten hebt om ver te gaan op je spiritueel pad.

Email: info@reikicentrum-bodymindspirit.be GSM: 0497/57.99.92

Copyright © 2001 Reiki Centrum: Body, Mind & Spirit. Alle rechten voorbehouden